SPELREGELS

De spelregels (INSCHRIJVINGEN GESLOTEN!)

Je wilt natuurlijk weten wat je te wachten staat bij inschrijving en hoe je samen met een sterk team naar Music Circus Arnhem toe werkt. Nou, daar gaat ie:

  • Inschrijven kan tot uiterlijk 1 oktober 2019.
  • Om deelnemer te worden moet je boven de 16 jaar oud zijn.
  • Je kunt je als individu of als groep opgeven. Hierbij geldt dat je niet een optreden vertolkt die al bestaat. MCA is bedoeld om samen, met anderen, een creatieve act in te studeren en eenmalig te vertolken.
  • Houd er rekening mee dat als je je individueel inschrijft als muzikant je geen garantie heb dat je bij een vriend of andere bekende in de groep komt! We zullen wel proberen iedereen een plek in het programma te bieden.
  • Van oktober tot en met december 2019 werken we samen toe naar het optreden op 15 december 2019 in de grote zaal van Luxor Live.
  • Elke samengestelde band krijgt maximaal 25 minuten showtime.
  • Na vaststellen van de acts is elke band zelf verantwoordelijk voor de voortgang van het traject. Daaronder vallen het maken van bandafspraken, oefenschema’s, repetities, omgangsvormen en repertoirekeuze.

Band indelingen

Zodra er aanmeldingen zijn gaan wij al aan de slag met het samenstellen van bands. Dit kan zijn middels kick-off – of brainstormsessies. We kijken hierbij naar haalbaarheid op basis van (individuele) muzikale mogelijkheden en interesses. Op 1 oktober sluit de inschrijving en zullen de bands bekend zijn.

Coaching

Na het indelen van de bands zal het MCA organisatieteam als aanspreekpunt gelden. Bij deze regisseur kunnen er tevens afspraken gemaakt worden m.b.t. het regelen van een oefenruimte, (extra) bandcoaching en/of het inschakelen van muziek en/of DJ-docenten (les).

Vanuit zowel Luxor Live als de Jacobiberg zal er promotie worden gemaakt voor dit event. Denk hierbij aan bio’s en foto’s van je band in kranten en op posters.

  • De eerste consumptie tijdens het evenement wordt verzorgd door Jacobiberg!

Belangrijke data

Naarmate de voorbereidingen van Music Circus Arnhem lopen, volgt er meen specifieke datum in november voor de generale repetitie. Het oefenen van de “ doorloop” voor de programmering van 15 december 2019: MUSIC CIRCUS ARNHEM